Jdi na obsah Jdi na menu

Tyto stránky se zabývají filumenií. Sbíráním zápalkových nálepek a obalů, historií výroby zápalek a historií filumenie v Česku i ve světě a také nočními knůtky.

Institut historie filumenie a sirkařství byl vytvořen v létě roku 2020 jako obrana proti závadným praktikám současného vedení Českého filumenistického svazu vůči aktivním sběratelům stojícím mimo tento Svaz. Svaz nemá svým členům již dlouho co nabídnout a tak jim vytváří pseudovýhody diskriminací nečlenů, zahraničních sběratelů, začátečníků i roztroušených  neorganizovaných sběratelů.

Tato diskriminace má několik dopadů na filumenii:

1. Vzniká tak nátlak na sběratele mimo Svaz uměle vytvářenými překážkami, nutí je blokováním informací (od sběratelů sběratelům - včetně informací od nečlenů) na internetových stránkách a dvojími cenami na svých akcích ke vstupu do Svazu.

2. Brání tak co nejkoplexnějšímu fungování spolupráce sběratelů na obecném informování všech našich sběratelů na stránkách Svazu. V dlouhodobém pohledu to bude mít dopady na úplnost sbírek sběratelů a na následné přeplácení položek, o kterých nemohli být sběratelé (včetně šlenů Svazu) pro nespolupráci včas informování a které jim tak na trhu se zápalkami tzv. "utekly".

3.Rozvoj filumenie a plodná spolupráce všech filumenistů je nad finančními zájmy vedení Svazu.

4. Politikou dvojích cen (co zákonnost takové úpravy?) dochází k tomu, že je Svaz financovám více nečlenem zúčatněným na akcích Svazu, než členem. Nemají si náklady na činnost spolku hradit členové? Takto zadedené pseudozvýhodnění členů v podstatě dostává Svaz paradoxně do finančních problémů.

Nové členy získávají fungující organizace nabídkou bonusů navíc, nikoli pouhýmnásledným zrušením účelové diskriminace dosavadního nečlena. Svaz, coby organizace, nyní nevytváří a nenabízí nic, všechno pochází jen z aktivity členů a funkcionářů, případně dalších sběratelů. Od nynějška ale už ne od uvažujících nečlenů.

Opakuje se dřívější praxe Svazu, kdy bránil v činnosti a diskriminoval filumenistické kroužky a kolektivy.